Projektas „AEI diegimas UAB „Rietuva“ Nr. 02-011-K-0061“

Viešoji įstaiga Inovacijų agentūra ir UAB „Rietuva“ sudarė sutartį dėl projekto „AEI diegimas UAB „Rietuva“ Nr. 02-011-K-0061“ finansavimo ir įgyvendinimo. Projektu numatyta įrengti 850 kW galios saulės elektrinę įmonės teritorijoje, adresu Vatušių g. 6A, Rietavas. Projektas prisidės prie AEI (atsinaujinančios saulės energijos) dalies didinimo galutiniame pareiškėjo įmonės UAB „Rietuva“ energijos suvartojime, tuo pačiu paskatinant AEI didesnį naudojimą visame Lietuvos pramonės sektoriuje. Projekto rezultate būtų prisidedama prie poveikio klimato kaitai švelninimo, sprendžiama oro taršos, efektyvaus išteklių naudojimo problema, mažinama šalies priklausomybė [...]

UAB „Rietuva“ sėkmingai įgyvendino projektą „Gamybinės bazės sukūrimas įdiegiant inovatyvią gamybos technologiją“

UAB „Rietuva“ sėkmingai įgyvendino projektą „Gamybinės bazės sukūrimas įdiegiant inovatyvią gamybos technologiją, Nr. 03.3.1-LVPA-K-803-01-0025 pagal priemonę „Regio invest LT+“. Projektas įgyvendintas Rietavo mieste. Projekto finansavimas – Europos regioninės plėtros fondo lėšos. UAB „Rietuva“ projekto tikslas – gamybinių patalpų statyba, inžinerinių tinklų įrengimas ir inovatyvios popierinio korinio užpildo gamybos technologijos įdiegimas. Nusimatytos dvi veiklos pilnai įgyvendintos ir pasiekti šie rezultatai: • Pastatytas gamybinis cechas su įrengtais vidiniais inžinieriniais tinklais; • Įsigyta inovatyvi popierinio korinio užpildo gamybos technologinė įranga. Projekto rezultatų tęstinumas bus užtikrintas toliau investuojant į UAB [...]